CQCQ.dk

 DFDS-telegrafisternes hjemmeside

 

 

 I Igennem årene har en flok telegrafister sejlet i DFDS. Nogle stoppede
da de fandt arbejde i land, nogle valgte at gå i land p.g.a. familien og
den resterende del stoppede som telegrafister, da DFDS, som et af
de sidste rederier i Danmark, overgik til GMDSS. En del af de
sidstnævnte sejler stadig i rederiet som Administrationsledere eller Styrmænd.
Vi er en broget flok med mange forskellige synsvinkler - men vi har ét
tilfælles - vi er telegrafister. Jobbet var specielt og gav mange forskellige
oplevelser, på godt og ondt.

 

En gang om året mødes vi til julefrokost - en tradition kan man vel godt
kalde det - det er over 28 år siden vi startede. Her bliver udvekslet meninger
og historier fra den tid. Formodentlig er nogle af historierne lettere krydrede,
og ikke besværet af at skulle verificeres af historiebøgerne...

Men en oplevelse værd, det er de!

Denne hjemmeside er tiltænkt som et forum hvor disse historier kan
komme ud til offentlighedens lys, de af dem der tåler dette. Men den
er også tiltænkt som et forsøg på at få de sidste med, de der endnu
ikke har oplevet den gode stemning. Den eneste betingelse for at
deltage er, at man har sejlet i DFDS som telegrafist.
Kort eller lang tid er underordnet.