CQCQ.dk

 DFDS-telegrafisternes hjemmeside

 

 

 
 

Jørgen Hansen blev født den 10. april 1928 i Rantzausgade 20/B/st på Nørrebro i København, søn af maskinsnedker Kristian S. Hansen og frue Helga M. Hansen. De flyttede dog hurtigt til Amager, hvor Jørgen boede på forskellige adresser frem til sin pensionering i 1994.

Hvorfra Jørgen fik sin interesse for havet og netop radiokommunikation, fortalte han aldrig. Vist er det, at han efter endt skolegang fik sin uddannelse som radiotelegrafist. Han mønstrede ud i DFDS, hvor han som ung telegrafist sejlede med søsterskibet til SS "Aslaug" (SS "Martha").

Jørgen var en halv menneskealder telegrafist ombord i M/S "Prinsesse Margrethe", hvor han hver aften var på HF for at hente intern trafik fra udenrigsbådene. Under den gerning fik han tilnavnet cq-Jørgen fordi han sendte cq-slip i een uendelighed. Rygtet ville vide, at det var fordi han sad og snakkede og glemte tiden.

Jørgen var, nok som et resultat af sin opvækst i en arbejderfamilie, en stenhård socialdemokrat. Denne politiske indstilling var drivkraften i hans virke som fagforeningsmand.
Den unge "Gnist" meldte sig straks ind i RAF og fik nr. 1603. I årene 1978 til 1981 var han en fremragende formand for foreningen, der med omhu og tanke førte foreningen gennem en turbulent tid.

Han var en af arkitekterne for dannelsen af Fællessekretariatet, som muliggjorde en samlet og fælles aktion mod Rederiforeningen i 1980. 87 % af telegrafisterne gav RAF bemyndigelse til kollektiv opsigelse for at få opfyldt krav om kortere udmønstring og mere hyre. Jørgen vidste, at det var hans egne kolleger i DFDS's hjemligt sejlende flåde, der ville blive løftestangen. Han kendte ansvaret og var ubøjelig og stålsat. Langfartssejlerne fik kortere udmønstring og vi fik alle en hyrestigning på ca. 20 %.
I mange år var Jørgen også søkyndigt medlem af Sø- og Handelsretten, hvor han deltog i flere retsmøder.

Solidaritet var et vigtigt ord for Jørgen. Han mestrede selv på én og samme tid at udøve denne disciplin over for rederi, skib, fagforening, kolleger i eget, som andre rederier. Han var både kollega og kammerat.

Han lærte på rekordtid alt om hyreregnskab. Samtidigt satte han sig ind i EDB'ens verden, og det så godt, at han var belærende i brugen af hans hyre-pc. I de sidste 10 år af hans virke, viste Jørgen sin omstillingsparathed. Ikke mindst, da nørrebrodrengen ved sin pensionering flyttede til Thisted.

Han var over 60 år da han tog sit kørekort, for som han sagde, det var blevet besværligt at fragte to kasser bajere på knallerten.

Kært barn mange navne. Kælenavnet "Gamle Hansen" fik han - ikke fordi han slog hårdt - men fordi han var den ældste Hansen ud af to på samme skib.

Jørgen var i mange år en fast gæst ved DFDS-telegrafisternes julefrokost. Her underholdte han, og blev underholdt, med de mange fælles oplevelser, han havde haft med os andre. Dette fik desværre også en ende, og vi mistede langsomt kontakten.

I juni 1994 var det forbi med radiotelegrafien og "Gamle Hansen" lukkede og slukkede for radiostationen i "King Of Scandinavia". Bopælen blev flyttet til Syrenvej i Thisted. De sidste år tilbragte han på plejehjemmet Solhjem, som nok har nydt godt af hans mange beretninger.

Der kan skrives bøger om Jørgens skarpe og rappe tunge, hans humor, anekdoter, flabede grin, hans viden og alle de gerninger han var involveret i og bragte til ende.

Æret være Jørgens minde.

Regner