CQCQ.dk

 DFDS-telegrafisternes hjemmeside

 

 

Henrik Jean Andersen
1933-2016

 

Lidt tilfældigt faldt jeg i Radiotelegrafen 2017:1 (febr.) i medlemsstatistikken over: 5614 Henrik Andersen - afgået ved døden. Det var først efter, at jeg havde meldt mig til en veteranfrokost og læst artiklen om vor gode 'gamle' kollega Steen Winkel - nu skipper på Strynøfærgen - at det slog mig, om der mon ikke var noget galt. Jeg kontaktede bladets redacteur Jan Preisler, og til vores store overraskelse fandt vi i fællesskab ud af, at det måtte være vores gamle ven fra DFDS, der var tale om.
Hvis der nu havde stået nr. 2046 og Jern-Henrik, havde vi ikke været i tvivl!
Siden fik jeg forbindelse med Henriks nabo på Frederiksberg og Henriks datter Henriette.
Henrik havde hjerteproblemer og var indlagt nogle gange, men var ellers frisk nok og skulle nok selv finde bussen hjem. Kol havde han også, selv om han ikke havde røget i tyve år.
Og selv om han frejdigt sagde på gensyn til familien d. 27. okt. 2016, blev det sidste gang. Han fik en infektion på sygehuset, brækkede hoften ved et uheld, og under operationen sov han stille ind og døde d. 8. nov., mens hans nærmeste var til stede. 83 år gammel.
Henrik blev født på Frederiksberg i 1933 og boede der hele sit liv. Han var god til tal og blev uddannet speditør. Jeg ved ikke, hvornår Henrik begyndte at sejle, men efter at have rodet lidt rundt i Radiotelegrafisten på DVD, har jeg fundet, at han første gang blev medlem af RAF (passiv) i juli 1957, da han var mønstret som telegrafist på det norske skib Gerd. Der var han, indtil han blev sygemeldt 1959. Marts 1960 påmønstrede han m/s Oklahoma (DFDS) og april 1960 m/s Venezuela, nu som aktivt medlem af RAF - og han blev i DFDS resten af sin sejltid. 1961 Pennsylvania, 1962 Freesia, 1963 Marocco, 1964 Ecuador. 1966 afløste han i natbådene Kbh-Århus og Kbh-Ålborg, som virkede som en slags kyststationer for kontortelegrammerne fra DFDSs skibe rundt i verden, og hvor jeg mødte ham første gang. Da datter Henriette gjorde sig gældende, sejlede Henrik mest indenrigs- og Oslofarten, og fra den sidste afmønstrede han for godt i 1969, gik i land og meldte sig ud af RAF. Henrik har sejlet på mange flere skibe end nævnt her. Som vi andre, der afløste i passagerfarterne, havde han et hav af søfartsbøger.
Henrik var derefter ansat på malkemaskine- og pladevarmevekselfabrikken Alfa-Laval i 25 år, hvor han efterhånden blev en slags it-chef. I sin pensionisttilværelse hjalp han mange ældre med at sætte sig ind i it-verdenens gåder.
Henrik meldte sig senere ind i RAF igen som passivt medlem, men var sur over, at han ikke kunne få sit gamle nummer 2046. Han blev nu medlem nr. 5614, men han brugte oftest sit gamle nummer alligevel, for det var jo det, der var det rigtige! Henrik var en ivrig deltager i veteranfrokosterne, og DFDS telegrafisternes julefrokoster i Svendborg havde en særlig plads i hans hjerte. Jeg mødte Henrik sidste gang til veteranfrokosten i Hvidovre Sejlklub d. 16.3.2016, hvor vi aftalte at mødes senere på året. Henrik ville give frokost på det gamle DFDS mm. værtshus Fremtiden, næste gang jeg kom til staden. Vi bekræftede det pr. mail, men siden fik jeg ikke fat i ham.
Hvordan Jern-Henrik fik sit navn, ved jeg ikke - måske fra den i 60'erne berømte tegneserie - men han havde det godt med øgenavnet. I modsætning til tegneseriens lidt irriterende knægt, var Henrik altid hjælpsom og rar. Han var meget inde på, at jeg selv skulle sørge for at få mig et ordentligt øgenavn - for ellers var folk altid villige til at finde på et eller andet halvsjofelt. Jeg var ikke tilfreds med min morsehånd. Henrik brugte en halvautomatisk elektronstyret Morse-o-Matic med indbyggede radiorør og tonegenerator, som han lærte mig at bruge. (Det var før Vibroplexerne o.l !) Den var dansk produceret, jeg tror jeg gav 345 kr. for en ny, som jeg siden drog rundt i verden med, til toldernes intense interesse og min egen store fornøjelse, da jeg aldrig siden havde problemer med hånden. Den kan endnu - nøglen! Henrik var en flot fyr, og pigerne var ikke uimodtagelige, hvis han skruede op for charmen. Men han var også en reel fyr. Jeg husker, han skældte et par maskinassistenter huden fuld, engang jeg skulle afløse ham på Englandsbåden, hvor han holdt en lille afskedsfest, og hvor han syntes, de gik for vidt. Men han var også et meget privat menneske, hans privatliv kendte jeg ikke noget til.
Til den sidste veteranfrokost vi sammen var til i København, var der et par køwenhavnere, der følte sig foranlediget til at kritisere et par veteranfrokoster, jeg havde stået for i Odense: vi havde fået noget elendigt mad(!) Henrik havde været med der også, han sagde ikke noget, men så overbærende på dem. Da jeg ikke gad høre mere på det, flyttede jeg udenfor i det gode vejr og nød en stille øl med nogle lokale. Henrik var ikke den, der mængede sig, men han kikkede lige ud, for at være sikker på, jeg var ok, hvorefter han gik ind til sine køwenhavnere igen. Sådan var Henrik.

 

Kære Jern-Henrik: Det blev ikke til noget med os og Fremtiden, men det har været godt at kende dig og sejle sammen med dig i fortiden!

 

Erik Hellerup Madsen
(RAFnr. 2895)